یادگیری

این بخش منابعی را که از دانستن هیچ چیز در مورد Zig تا فهم فلسفه آن مفید است، فهرست می کند.

مستندات

Unstable (master)

Latest Stable (0.8.1)

مقدمه

همه اینها مقدمه ای برای Zig است که برنامه نویسان با پیشینه های مختلف را هدف گرفته است.

شروع

اگر آماده شروع برنامه نویسی در Zig هستید، این راهنما به شما کمک می کند تا محیط خود را تنظیم کنید.

منابع یادگیری آنلاین

فیلم ها و پست های وبلاگ مربوطه